Jesteśmy trenerkami i badaczkami work-life balance.

Od 20 lat wspieramy organizacje w Polsce i w Europie w budowaniu kultury work-life balance.

Marzena Wieczorek-Przybyło

Co robię?  Pomagam odnaleźć równowagę między pracą i życiem prywatnym, czyli stan, który służy naszym celom i oczekiwaniom oraz jest zgodny z naszymi zasadami i wartościami. 

Dzięki narzędziom work-life balance pomagam organizacjom zwiększać produktywność oraz ograniczać koszty związane z rekrutacją. Dzięki WLB pracownicy mają lepsze samopoczucie i odczuwają większą satysfakcję z pracy. Są też zdrowsi i bardziej spełnieni.

Mam 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i rozproszonymi zespołami (od 2016 roku PMP®). Pracuję i moderuję procesy metodą Design Thinking i Service Design.

Jestem również doktorkantką na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, gdzie badam jak aktywność fizyczna wspiera psychofizycznie pacjentów onkologicznych. Jako Cancer Exercise Specialist® wspieram w zdrowieniu osoby, które zachorowały na raka.

Dlaczego to robię? W 2019 roku zachorowałam na złośliwy nowotwór. Choroba przewartościowała moje prywatne i zawodowe życie. Podczas leczenia stosowałam wszystkie metody, którymi dzielę się teraz z klientami bo WIEM, że one działają. Wierzę, że jeśli pomogły mi w tak granicznej sytuacji to mogą pomóc również innym. Uczę technik radzenia sobie ze stresem, zdrowego podejścia do aktywności fizycznej i tego jak żyć w zgodzie ze swoimi wartościami.

Moją misją jest wspieranie innych w zdrowiu, tym fizycznym i psychicznym.

Co dla mnie znaczy work-life balance? Work-life balance nie jest dla mnie stanem, który gdy raz osiągnięty zostaje ze mną na zawsze. Każdy kolejny etap mojego życia i rozwoju “wytrąca” mnie z balansu, który udało mi się wcześniej osiągnąć. Ponowne osiąganie WLB jest więc dla mnie ciągłą pracą, czasem łatwiejszą, czasem trudniejszą. Ważne żeby budować go na solidnych fundamentach własnych wartości.

Katarzyna Piecuch

Co robię? Badam, promuję i wdrażam rozwiązania, które budują kulturę work-life balance w organizacji. Moim celem jest tworzenie takich planów i strategii, które są zgodne z biznesem i jednocześnie odpowiadają na realne potrzeby w zakresie godzenia pracy i życia osobistego osób zatrudnionych w firmie. Wiem, że to jest możliwe, a rozwiązania nie muszą być kosztowne i skomplikowane.  Dlatego pracuję metodą Design Thinking, która pomaga mi trafnie diagnozować potrzeby, bariery i możliwości oraz sprawnie projektować szyte na miarę rozwiązania.  

Obecnie w Katedrze Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prowadzę badania oraz pracuję nad doktoratem, który dotyczy badania efektywności rozwiązań work-life balance.

Dlaczego to robię? Ponieważ wierzę, że poczucie balansu jest możliwe. 20 lat temu, wspólnie z innymi młodymi, zaangażowanymi matkami, założyłam Stowarzyszenie PLinEU – jedną z pierwszych organizacji w Polsce działającej w obszarze godzenia życia zawodowego i osobistego. Przez 10 lat zrealizowałyśmy blisko 30 projektów, które zwiększały świadomość na temat potrzeb work-life balance zarówno kobiet jak i mężczyzn, wdrażały pierwsze elastyczne rozwiązania do firm, promowały świadome ojcostwo i macierzyństwo, które nie musi oznaczać poświęcenia kariery zawodowej. 

Co dla mnie znaczy work-life balance? Work-life balance to dla mnie poczucie spokoju, lekkość w podejmowaniu decyzji o tym na co poświęcę czas. Radość ze spędzonego czasu. Czasami czuję go miesiącami, czasami tylko przez jeden dzień. Bywa i tak, że łapię go tylko na kilka chwil. Ale wiem jak mam do niego wrócić, umiem określić przyczynę nierównowagi i na nią reagować.