WORK-LIFE BALANCE DLA BIZNESU

Szkolenie work-life balance dla menedżerów

Szkolenie dla zespołów “Zadbaj o swój work-life balance”

Szkolenie “Onko-świadomość i droga do zdrowia”

Consulting

Ebook “Work-life balance for project managers”

OFERTA | SZKOLENIE WORK-LIFE BALANCE DLA MENEDŻERÓW

Jak ważne jest osiągnięcie work-life balance dla Twojego zespołu?

Równowaga pomiędzy pracą i życiem osobistym wpływa na stan zdrowia, efektywność w pracy, zadowolenie z życia. Osoby, które doświadczają braku balansu są bardziej narażone na wypalenie zawodowe, konflikty, bezsenność i inne choroby wynikające ze słabszej odporności.
W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby pełniące stanowiska kierownicze.
Liderom trudniej zachować balans w swoim życiu, jeszcze większym wyzwaniem jest dla nich budowanie kultury pracy zespołowej, która będzie uwzględniać różne potrzeby życiowe pracowników.

I temu poświęcone jest nasze szkolenie. Skupimy się na roli menedżera w budowaniu kultury pracy opartej na work-life balance, wychodząc od osobistych doświadczeń i potrzeb uczestników/uczestniczek szkolenia.

Będziemy korzystać z metody Design Thinking, która pozwoli nam diagnozować realne potrzeby, bariery i możliwości w kontekście work-life balance, zarówno w ujęciu indywidualnym jak i całego zespołu. Razem będziemy poszukiwać rozwiązań, które są szyte na miarę i dopasowane do indywidualnych potrzeb zarówno pracowników, jak i organizacji.

Przełożenie zdobytych umiejętności na praktykę przyniesie korzyści zarówno dla organizacji, jak i dla uczestników, w postaci poprawy efektywności pracy, zwiększenia zaangażowania i satysfakcji oraz budowania harmonii między życiem zawodowym i osobistym.

SZKOLENIE WORK-LIFE BALANCE DLA MENEDŻERÓW

Jak ważne jest osiągnięcie work-life balance dla Twojego zespołu?

Równowaga pomiędzy pracą i życiem osobistym wpływa na stan zdrowia, efektywność w pracy, zadowolenie z życia. Osoby, które doświadczają braku balansu są bardziej narażone na wypalenie zawodowe, konflikty, bezsenność i inne choroby wynikające ze słabszej odporności.

W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby pełniące stanowiska kierownicze.
Liderom trudniej zachować balans w swoim życiu, jeszcze większym wyzwaniem jest dla nich budowanie kultury pracy zespołowej, która będzie uwzględniać różne potrzeby życiowe pracowników.

I temu poświęcone jest nasze szkolenie. Skupimy się na roli menedżera w budowaniu kultury pracy opartej na work-life balance, wychodząc od osobistych doświadczeń i potrzeb uczestników/uczestniczek szkolenia.

Będziemy korzystać z metody Design Thinking, która pozwoli nam diagnozować realne potrzeby, bariery i możliwości w kontekście work-life balance, zarówno w ujęciu indywidualnym jak i całego zespołu. Razem będziemy poszukiwać rozwiązań, które są szyte na miarę i dopasowane do indywidualnych potrzeb zarówno pracowników, jak i organizacji.

Przełożenie zdobytych umiejętności na praktykę przyniesie korzyści zarówno dla organizacji, jak i dla uczestników, w postaci poprawy efektywności pracy, zwiększenia zaangażowania i satysfakcji oraz budowania harmonii między życiem zawodowym i osobistym.

Cele szkolenia

 • Uświadomienie menedżerom znaczenia work-life balance jako kluczowego elementu efektywnego zarządzania zespołem.
 • Zapoznanie uczestników z narzędziami i strategiami, które umożliwią im tworzenie kultury pracy opartej na równowadze między życiem osobistym i zawodowym.
 • Wzmacnianie umiejętności menedżerskich w obszarze zarządzania czasem, komunikacji i rozwiązywania problemów związanych z work-life balance.
 • Zwiększenie świadomości uczestników na temat korzyści płynących z wprowadzenia work-life balance w organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników.
 • Poprawa atmosfery w zespole oraz więzi między członkami zespołu.
 • Obniżenie wskaźników absencji i rotacji pracowników.
 • Zwiększenie produktywności i efektywności pracy.
 • Poprawa wizerunku organizacji jako pracodawcy przyjaznego i dbającego o dobrostan pracowników.

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania work-life balance.
 • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i zachowania równowagi między życiem zawodowym i osobistym.
 • Poprawa komunikacji z zespołem i budowanie efektywnych relacji.
 • Udoskonalenie umiejętności planowania, organizacji czasu i priorytetyzacji zadań.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy i poprawa jakości życia zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.

Program szkolenia

6 GODZIN
*program może być dostosowany do indywidualnych potrzeb organizacji lub zespołu

Moduł 1: Wprowadzenie do work-life balance

 • Znaczenie work-life balance w kontekście zarządzania zespołem.
 • Korzyści i wyzwania związane z wprowadzeniem work-life balance.
 • Dobre praktyki biznesowe.

 

Moduł 2: Strategie zarządzania work-life balance

 • Techniki diagnozowania potrzeb i identyfikowania barier związanych z work-life balance w zespole.
 • Budowanie elastyczności i autonomii w pracy.
 • Tworzenie polityk i praktyk wspierających work-life balance w organizacji.

 

Moduł 3: Komunikacja i wspieranie zespołu

 • Skuteczna komunikacja w kontekście work-life balance.
 • Motywowanie i wspieranie zespołu w osiąganiu równowagi między życiem osobistym i zawodowym.
 • Rozwiązywanie konfliktów związanych z work-life balance.

 

Moduł 4: Wdrażanie zmian i ocena efektywności

 • Metody wdrażania work-life balance w organizacji.
 • Monitorowanie i ocena efektywności wprowadzonych działań.
 • Długoterminowe planowanie i utrzymanie work-life balance w zespole.

 

Moduł 5: Podsumowanie i planowanie działań

 • Podsumowanie najważniejszych wniosków i refleksji ze szkolenia.
 • Indywidualne plany działań menadżerów w celu wdrożenia work-life balance.

Trenerki

Kasia Piecuch

Kasia Piecuch

Ekspertka i trenerka work-life balance oraz moderatorka Design Thinking

Tematyką godzenia życia zawodowego i osobistego zajmuje się od 20 lat, zrealizowała w tym temacie 50+ projektów, 100+godzin, 1000+ godzin doradztwa, diagnoz i badań. Jest inicjatorką i współzałożycielką jednej z pierwszych, polskich organizacji zajmujących się tematyką WLB. Doktorantka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie prowadzi badania nad efektywnością instrumentów work-life balance – sprawdza co służy organizacjom i ich społecznościom.
Marzena Wieczorek-Przybyło

Marzena Wieczorek-Przybyło

Ekspertka i trenerka work-life balance i moderatorka Design Thinking.

Ma 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i rozproszonymi zespołami. Od 2016 roku Project Management Professional ®. Od 2017 roku szkoli zespoły i organizacje z work-life balance.
Doktorkantka na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, gdzie bada jak aktywność fizyczna wspiera psychofizycznie pacjentów onkologicznych.
Cancer Exercise Specialist ®.

Metody pracy

Pracujemy metodą Design Thinking, dzięki której adresujemy realne potrzeby i dostosowujemy do nich konkretne rozwiązania. Wykorzystujemy różne techniki i narzędzia facylitacji pracy warsztatowej: prezentacje, dyskusje grupowe, symulacje, ćwiczenia praktyczne oraz studia przypadków. Uczestnicy będą mieli również możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i wymiany praktycznych wskazówek.

Program szkolenia zostanie dostosowany do potrzeb i kontekstu organizacji, aby zagwarantować maksymalne korzyści dla uczestników oraz osiągnięcie celów związanych z work-life balance.