WORK-LIFE BALANCE DLA BIZNESU

Szkolelnie dla zespołów “Zadbaj o swój work-life balance”

Szkolenie work-life balance dla menedżerów

Szkolenie “Onko-świadomość i droga do zdrowia”

Consulting

Ebook “Work-life balance for project managers”

OFERTA | SZKOLENIE DLA ZESPOŁÓW “ZADBAJ O SWÓ WORK-LIFE BALANCE”

Czego potrzebujemy jako zespół, aby pracować efektywnie i jednocześnie dbać o równowagę między pracą a życiem osobistym?

To pytanie, na które będziemy szukać odpowiedzi w czasie tego angażującego, interaktywnego szkolenia.

Szkolenie zostało stworzone z myślą o zespołach, które stoją przed wyzwaniem skutecznej współpracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy.

W trakcie spotkania skupimy się na podnoszeniu świadomości na temat indywidualnych potrzeb związanych z równowagą między pracą a życiem prywatnym, komunikacji w tym zakresie oraz wypracowaniu efektywnych ram współpracy, które uwzględniają te potrzeby. Osoby uczestniczące określą co oznacza dla nich work-life balance, co już ich wspiera, a czego im brakuje w organizacji i poza nią.

Szkolenie to przede wszystkim warsztat, wypełniony wieloma ćwiczeniami, które budują świadomość uczestników, pobudzają do wymiany poglądów, stymulują wyobraźnię i kreatywność. Prezentujemy też konkretne teorie, wyniki badań, dajemy sporą dawkę wiedzy, która jest konieczna do poszukiwania swoich własnych rozwiązań w zakresie WLB. Warsztat to także okazja do świadomej pracy z ciałem. Uczymy jak redukować napięcia, jak identyfikować i radzić sobie z objawami stresu. Zapraszamy do ruchu, ale też dajemy czas na osobistą refleksję i czerpanie radości z bycia w grupie.

SZKOLENIE DLA ZESPOŁÓW “ZADBAJ O SWÓJ WORK-LIFE BALANCE”

Czego potrzebujemy jako zespół, aby pracować efektywnie i jednocześnie dbać o równowagę między pracą a życiem osobistym?

To pytanie, na które będziemy szukać odpowiedzi w czasie tego angażującego, interaktywnego szkolenia.

Szkolenie zostało stworzone z myślą o zespołach, które stoją przed wyzwaniem skutecznej współpracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy.

W trakcie spotkania skupimy się na podnoszeniu świadomości na temat indywidualnych potrzeb związanych z równowagą między pracą a życiem prywatnym, komunikacji w tym zakresie oraz wypracowaniu efektywnych ram współpracy, które uwzględniają te potrzeby. Osoby uczestniczące określą co oznacza dla nich work-life balance, co już ich wspiera, a czego im brakuje w organizacji i poza nią.

Szkolenie to przede wszystkim warsztat, wypełniony wieloma ćwiczeniami, które budują świadomość uczestników, pobudzają do wymiany poglądów, stymulują wyobraźnię i kreatywność. Prezentujemy też konkretne teorie, wyniki badań, dajemy sporą dawkę wiedzy, która jest konieczna do poszukiwania swoich własnych rozwiązań w zakresie WLB. Warsztat to także okazja do świadomej pracy z ciałem. Uczymy jak redukować napięcia, jak identyfikować i radzić sobie z objawami stresu. Zapraszamy do ruchu, ale też dajemy czas na osobistą refleksję i czerpanie radości z bycia w grupie.

Cele szkolenia

 • Zrozumienie znaczenia work-life balance w kontekście współczesnego środowiska pracy oraz celów biznesowych, jakie ma do osiągnięcia zespół.
 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb związanych z równowagą między pracą a życiem prywatnym.
 • Nauka efektywnych technik komunikacji dotyczących potrzeb związanych z work-life balance.
 • Wypracowanie wspólnych ram współpracy, które uwzględniają potrzeby każdego członka zespołu.
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania poprzez zrozumienie i uwzględnienie indywidualnych potrzeb zespołu.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie zaangażowania i motywacji
  pracowników.
 • Poprawa atmosfery w zespole oraz więzi między członkami zespołu.
 • Obniżenie wskaźników absencji i rotacji pracowników.
 • Zwiększenie produktywności.
 • Poprawa wizerunku organizacji jako pracodawcy przyjaznego i dbającego o dobrostan pracowników.

Korzyści dla uczestników

 • Lepsze samopoczucie – pracownicy, którzy czują, że ich potrzeby są rozumiane i uwzględniane, są bardziej zadowoleni i mniej narażeni na wypalenie zawodowe.
 • Większa efektywność – dzięki zrozumieniu i respektowaniu granic między pracą a życiem prywatnym, pracownicy są bardziej skoncentrowani i produktywni podczas wykonywania swoich zadań.
 • Umiejętność zarządzania czasem w duchu work-life balance.
 • Świadomość na temat swojego work-life balance, potrzeb i braków w tym zakresie.
 • Umiejętność wyznaczania i dbania o granice pomiędzy życiem osobistym i zawodowym (z uwzględnieniem koncepcji integracji życia).
 • Konkretne umiejętności radzenia sobie z napięciem fizycznym, emocjonalnym, zmęczeniem mentalnym.
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i wiedza natemat ryzyka wypalenia zawodowego.

Program szkolenia

6 GODZIN
*program może być dostosowany do indywidualnych potrzeb organizacji lub zespołu

Moduł 1: Wprowadzenie do tematyki work-life balance

 • Co oznacza work-life balance, jakie są jego elementy.
 • Dobre praktyki w zakresie work-life balance.
 • Fakty i mity na temat work-life balance.
 • Co mówią badania na temat najbardziej skutecznych rozwiązań wspierających osobisty WLB.
 • Przedstawienie statystyk związanych z wypaleniem zawodowym i stresem.

 

Moduł 2: Indywidualna równowaga między życiem zawodowym i prywatnym.

 • Mapa wartości: jak nasze kluczowe wartości wpływają na decyzje.
 • Indywidualny work-life balance: autodiagnoza oraz plan efektywnego zarządzania swoim czasem, rolami, aby nie rezygnować z ważnych,osobistych potrzeb.
 • Strategie dbania i odnowy energii fizycznej, emocjonalnej, mentalnej, duchowej.
 • Radzenie sobie ze stresem i przeciążeniem.

 

Moduł 3: Skuteczna komunikacja w radzeniu sobie z nadmiernym obciążeniem.

 • Jak tworzyć elastyczne ramy współpracy uwzględniające indywidualne potrzeby?
 • Case study: analiza przykładowych sytuacji w zespołach i poszukiwanie rozwiązań.
 • Wspólne ustalanie reguł i oczekiwań w zespole.

Trenerki

Kasia Piecuch

Kasia Piecuch

Ekspertka i trenerka work-life balance oraz moderatorka Design Thinking

Tematyką godzenia życia zawodowego i osobistego zajmuje się od 20 lat, zrealizowała w tym temacie 50+ projektów, 100+godzin, 1000+ godzin doradztwa, diagnoz i badań. Jest inicjatorką i współzałożycielką jednej z pierwszych, polskich organizacji zajmujących się tematyką WLB. Doktorantka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie prowadzi badania nad efektywnością instrumentów work-life balance – sprawdza co służy organizacjom i ich społecznościom.

Marzena Wieczorek-Przybyło

Marzena Wieczorek-Przybyło

Ekspertka i trenerka work-life balance i moderatorka Design Thinking.

Ma 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i rozproszonymi zespołami. Od 2016 roku Project Management Professional ®. Od 2017 roku szkoli zespoły i organizacje z work-life balance.
Doktorkantka na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, gdzie bada jak aktywność fizyczna wspiera psychofizycznie pacjentów onkologicznych.
Cancer Exercise Specialist ®.

Metody pracy

 • Prezentacje multimedialne i wykłady.
 • Interaktywne dyskusje i grupowe ćwiczenia.
 • Studia przypadków i analiza sytuacji praktycznych.
 • Ćwiczenia praktyczne i refleksyjne.
 • Indywidualne konsultacje i wsparcie trenera.