ANKIETA  EX ANTE

KURS: program aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem

Drogi uczestniku/uczestniczko,

Przygotowując się do przeprowadzenia szkolenia dla Waszej grupy, pragniemy lepiej poznać Wasze oczekiwania, jak również poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia w tematyce szkolenia. Wyniki ankiety, pozwolą nam lepiej dopasować specyfikę programu do Państwa potrzeb.  Zebrane informacje, umożliwią nam także na przeprowadzenie ewaluacji szkolenia oraz dalsze udoskonalanie naszych kursów.

2. Jak oceniasz swój poziom znajomości narzędzi do wspierania rozwoju zawodowego? Prosimy o ocenę w skali od 1 (bardzo niski) do 5 (bardzo wysoki).

3. Jak oceniasz swój poziom umiejętności zadawania pytań otwartych? Prosimy o ocenę w skali od 1 (bardzo niski) do 5 (bardzo wysoki).

4. Jak oceniasz swój poziom umiejętności facylitacji zmiany? Prosimy o ocenę w skali od 1 (bardzo niski) do 5 (bardzo wysoki).

5. Jak oceniasz swój poziom umiejętności aktywnego słuchania ? Prosimy o ocenę w skali od 1 (bardzo niski) do 5 (bardzo wysoki).

6. Jak oceniasz swój poziom umiejętności budowania relacji z klientem? Prosimy o ocenę w skali od 1 (bardzo niski) do 5 (bardzo wysoki).

11 + 6 =