WORK-LIFE BALANCE DLA BIZNESU

Szkolenie work-life balance dla menedżerów

Szkolenie dla zespołów “Zadbaj o swój work-life balance”

Szkolenie “Onko-świadomość i droga do zdrowia”

Consulting

Ebook “Work-life balance for project managers”

OFERTA | WORK-LIFE BALANCE DLA MENEDŻERÓW

M-Powered to partner w budowaniu kultury work-life balance. 

Pomożemy Ci zbudować kulturę work-life balance, dostosowaną do Twoich unikalnych potrzeb i celów organizacyjnych. W trakcie naszych innowacyjnych szkoleń i doradztwa pokazujemy, że równowaga to nie tylko dbanie o czas spędzony poza miejscem pracy, ale także efektywne zarządzanie energią, czasem i zasobami. 

Skontaktuj się z nami już dziś i zacznij budować zdrową, efektywną i harmonijną organizację, w której work-life balance jest wartością!

WORK-LIFE BALANCE DLA BIZNESU

M-Powered to partner w budowaniu kultury work-life balance. 

Pomożemy Ci zbudować kulturę work-life balance, dostosowaną do Twoich unikalnych potrzeb i celów organizacyjnych. W trakcie naszych innowacyjnych szkoleń i doradztwa pokazujemy, że równowaga to nie tylko dbanie o czas spędzony poza miejscem pracy, ale także efektywne zarządzanie energią, czasem i zasobami. 

Skontaktuj się z nami już dziś i zacznij budować zdrową, efektywną i harmonijną organizację, w której work-life balance jest wartością!

Dlaczego work-life balance ma znaczenie dla Twojego biznesu?

1. Zwiększona produktywność

Zadowoleni i wypoczęci pracownicy wykazują wyższą jakość pracy oraz szybsze tempo wykonywania zadań. Dzięki elastyczności czasu i miejsca pracy mogą efektywnie zarządzać swoją energią i optymalnie wykorzystywać osobiste okresy szczytowej produktywności.

Pracownicy firmy British Telecom, którzy zdecydowali się na elastyczną organizację zwiększyli swoją efektywność o 21%, co zostało wycenione na ponad 6 milionów funtów. Z kolei w badaniu firm znajdujących się na liście Fortune 500 stwierdzono, że organizacje oferujące swoim pracownikom wsparcie w zakresie godzenia życia zawodowego i prywatnego generowały zdecydowanie większe zyski dla swoich akcjonariuszy.

2. Redukcja zwolnień i nieobecności w pracy

Dbanie o work-life balance pomaga zmniejszyć absencję pracowników spowodowaną chorobami około-stresowymi czy przeciążeniem pracą.

W Kanadzie, koszty absencji spowodowanej wysokim konfliktem między życiem zawodowym a prywatnym szacuje się na 10 miliardów dolarów rocznie.

3. Zwiększenie retencji pracowników

Firma, która oferuje wsparcie w osiąganiu harmonii między pracą a życiem prywatnym, przyciąga i zatrzymuje utalentowanych pracowników, tworząc pozytywną atmosferę pracy.

Arup Laboratories, Medyczne i Badawcze Laboratorium Referencyjne z Salt Lake City –  oferowanie elastycznego harmonogramu pomogło w  zmniejszeniu rotacji z 22% do 11%. Z kolei w British Telecom po wprowadzeniu elastyczności pracy roczna rotacja personelu spadła do poniżej 4%, podczas gdy średnia w sektorze wynosiła aż 17%.  (Yeandle, Bennett, Buckner, Shipton i Suokas, 2006)

4. Poprawa wizerunku firmy

Firma, która troszczy się o dobro pracowników, buduje pozytywny wizerunek i może stać się pracodawcą wybieranym przez topowych kandydatów na rynku pracy.

W badaniu przeprowadzonym w 2021 roku przez firmę Microsoft stwierdzono, że aż 52% pracowników z pokolenia Z i Millenialsów rozważa zmianę pracodawcy z powodu złego samopoczucia lub osłabionego zdrowia psychicznego (24%), braku równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (24%) lub z powodu braku elastyczności godzin pracy lub lokalizacji (21%). Na tej podstawie firma opracowała raport podkreślający znaczenie stosowania w procesie zarządzania firmą ICT instrumentów WLB, które zwiększają satysfakcję z pracy, wydajność i retencję pracowników w firmie

5. Zmniejszone koszty prowadzenia biznesu

Dobrze dopasowana, kompleksowa kultura work-life balance redukuje koszty rekrutacji, koszty wynajmu biur, koszty ponoszone w wyniku absencji pracowników, koszty obsługi reklamacji i niezadowolonych klientów.

Kanadyjskie Stowarzyszenie Telepracowników podaje, że około 25% z 320 000 pracowników IBM na całym świecie pracuje zdalnie, oszczędzając firmie 700 milionów dolarów. SC Johnson&Son szacuje, że poprawa retencji personelu w wyniku inicjatyw związanych z dbaniem o work-life balance pozwala firmie zaoszczędzić ponad 200 000 USD rocznie.

6. Wyższy poziom zarządzania

Im więcej dostępnych i lepszych narzędzi WLB tym większe szanse na balans życiowy także wśród kadry kierowniczej. Lepszy balans oznacza większą motywację, zaangażowanie, chęć rozwoju, większą świadomość. Te kompetencje przekładają się z kolei na większą otwartość osób zarządzających na work-life balance swoich zespołów.

Badania przeprowadzone wśród 732 średnich firm produkcyjnych w USA i Europie dowiodły, że organizacje oferujące pracownikom szerszy zakres instrumentów wspierających godzenie życia zawodowego i prywatnego cieszą się wysoką produktywnością, ale równocześnie są bardziej skłonne do wprowadzania wysokiej jakości systemów zarządzania zasobami ludzkimi.

Dlaczego work-life balance ma znaczenie dla Twoich pracowników?

1. Szczęśliwsze życie

Systemy wspierające godzenie życia zawodowego z osobistym powodują, że pracownicy odczuwają mniej napięcia i lepiej realizują swoje potrzeby zawodowe i osobiste.

Tak naprawdę podział na życie zawodowe i osobiste jest sztuczny. Jest jedno życie, w którym pełnimy wiele ról. Niespełnianie się w roli pracownika może przekładać się na brak satysfakcji z życie osobistego. I na odwrót – zadowolenie w pracy może dawać siły i motywację do radzenia sobie z problemami osobistymi (tzw. spillover work-life balance theory).

2. Lepsze zdrowie

Pracownicy cieszący się równowagą między pracą a życiem prywatnym są mniej narażeni na stres i wypalenie zawodowe, co przekłada się na lepsze zdrowie psychiczne i fizyczne. Mają też czas na aktywność fizyczną, rozwój emocjonalny i duchowy co bardzo pozytywnie wpływa na ich stan zdrowia.

The European Working Conditions Survey wykazały, że ci pracownicy, którzy mają pewną formę kontroli nad swoim środowiskiem pracy, zwykle mniej cierpią z powodu złego stanu zdrowia związanego ze stresem. Dodatkowo pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin oraz ci, którzy pracują mniej niż 35 godzin tygodniowo, zgłaszają najniższy poziom problemów zdrowotnych zarówno fizycznych, jak i psychicznych.

3. Lepsze relacje w domu i pracy

Dobre relacje wymagają uważności oraz czasu. Wdrażanie koncepcji work-life balance powoduje, że pracownicy lepiej zarządzają swoim czasem, skuteczniej określają priorytety, są pozytywniej nastawieni do zadań i ludzi. To bezpośrednio przekłada się na budowanie wartościowych relacji w pracy i poza nią.

4. Poprawiona samoocena, koncentracja i kreatywność

Satysfakcja z życia osobistego i zawodowego znacząco wpływa na samoocenę. Osiąganie work-life balance jest postrzegane w kategoriach sukcesu, ale też skuteczności i pewności siebie i swoich celów. Postawa, w której „zapracowanie” było wartością i oznaczało sukces zawodowy jest już mitem, przeżytkiem społecznym. Dobry work-life balance to też spokój emocjonalny i mentalny, który sprzyja koncentracji i bardzo pobudza kreatywność.

5. Większa kontrola życia zawodowego i osobistego

Osobista świadomość potrzeb w zakresie work-life balance ułatwia określanie i pilnowanie granic, artykułowanie i bronienie swoich celów, podejmowanie świadomych wyborów dotyczących narzędzi i rozwiązań sprzyjających godzeniu ról zawodowych i prywatnych. To także skuteczniejsze zarządzanie kryzysami zaburzającymi balans.

6. Łatwiejsze osiąganie celów zawodowych i osobistych

Poczucie równowagi wspiera osiąganie celów zarówno osobistych jak i zawodowych. Już sama świadomość tego, co oznacza dla mnie work-life balance ułatwia określenie kierunku rozwoju zawodowego czy nazywanie potrzeb osobistych. Umiejętność dbania o swój work-life balance polega m.in. na umiejętnym zarządzaniu sobą w czasie, planowaniu celów i ich osiąganiu.